ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್

ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು,

    ಮಕ್ಕಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳು ಹಾಗೂ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು Antibiotics ,microorganisms and children —————————————————————– ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯು .ಎಸ್. ನಲ್ಲಿ 65,000 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ 70% ದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವರು. ತಮ್ಮ 5 ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಾಲ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದವರು.10% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುಪಾಲು ಬೊಜ್ಜಿನ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದವರು. ಇನ್ನೊಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ […]
Read More

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಹಾನಿಕಾರಕ

  ಮಕ್ಕಳು,ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು. —————————————————— ” ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು” ಎಂಬುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಯೋಚನೆಯಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲವೇ ಬಂಧುಗಳೇ? ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದರೆ ಈ ಕುರಿತಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಕೈಪಿಡಿ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ. ಇಂದು ರೋಗಾಣುಗಳ ಕುರಿತಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಬೆಳೆದದ್ದರಿಂದ ಅತೀವವಾದ ರೋಗಾಣುಗಳ ಕುರಿತಾದ ಭಯವೂ ಕೂಡ ಅಗಾಧವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜಗತ್ತಿನ ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ನಾವು ಬಂಧಿತರಾಗಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೇಳರಿಯದ ಶುಚಿತ್ವದ ಅತಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ […]
Read More