ಆರೋಗ್ಯ

ಸ್ಥೂಲವನ್ನು ನಡುಗಿಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೊರೋನ

         ಸ್ಥೂಲವನ್ನು ನಡುಗಿಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ -“ಕೊರೋನ” ————————— ಕೇವಲ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಮಿಡತೆಗಳ  ಹಿಂಡು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಮೂಲಕ  ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ತತ್ತರ ಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪೂರ್ತಿ ಜೀವಿ ಅಲ್ಲದ,  ಪೂರ್ತಿ ನಿರ್ಜೀವಿ ವಲ್ಲದ ಅರೆಜೀವ ಅವಸ್ಥೆಯ ವೈರಸ್, ಇಂದು ಮಾನವನ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನೇ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಅಲ್ಲೋಲಕಲ್ಲೋಲ ಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೊಂದು ಚೀನಾ ದೇಶದಿಂದ ಮೊದಲು ಗೊಂಡಿದೆ. ಆನೆಗೆ ಅಂಕುಶ ಹಾಕಿ ಆಡಿಸುವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು  ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಜೀವಿಯೊಂದು,ಈ ರೀತಿ  ಆಟವಾಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ , ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ […]
Read More

ತಾಯಿಯ ಎದೆಹಾಲಿನ ಮಹತ್ವ

  ತಾಯಿಯ ಎದೆಹಾಲಿನ ಮಹತ್ವ ——————————————- ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಆರಂಭದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಅತೀವ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದನದ ಕರು ಜನಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ತನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು 5 ರಿಂದ 12 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿಗೆ ನಿರಂತರ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದಕಾರಣ ಪ್ರತಿ ಎರಡು , 4 ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ರೆ ಬಯಸುತ್ತದೆ. […]
Read More