ಶಿಶು

ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಹತ್ವ

  ” ಸ್ತನ್ಯಪಾನ-” ಬೇಕು-ಬೇಡಗಳು ——————————————– 1. ಸ್ತನ್ಯಪಾನದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 2. ಸ್ತನ್ಯಪಾನವು ಸುಲಭ ವೆಂಬ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹವನ್ನು ತಳೆಯಬೇಡಿ. ಹೆರಿಗೆಗೆ ತಯಾರಾಗುವಂತೆ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿಸಲು ಕೂಡಾ ತಯಾರಾಗಿ. ಹೆರಿಗೆ ತಜ್ಞರು ,ದಾದಿಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. 3. ಜನಿಸಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಉಣಿಸುವುದು ನಾವು ಊಹಿಸಿದಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. 4. ಸ್ತನಗಳ ಉರಿಯೂತ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಸೋಂಕು ಇದ್ದಾಗ, ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಬಳಸಿದಾಗ, ಉಪಕಾರಿ […]
Read More